7 november 2011

Är ekologiskt bättre? Snabbforskning om mjölkprodukter!

Tvivlarna påstår att vi inte får nyttigare mat med hjälp av ekologisk odling, vi blir bara lurade att betala mer. Så kanske det kan vara i ett eller annat fall, men jag tror mest att detta är ett argument för att slippa bry sig.
Jag tycker också att även om ett livsmedel inte skulle vara mer näringsriktigt för just mig, så spelar det väl ändå roll huruvida man bidrar till spridningen av en massa gifter som egentligen inte behövs (för att få i sig samma mängd näring). Och är det inte bättre att odla med ett hjälp av ett ekologiskt kretslopp istället för att använda konstgödsel? (Läs mer om hur man tillverkar konstgödsel här. Det är betydligt enklare och mer miljövänligt att låta gräs passera genom en ko...)

Vi dricker redan ekologisk mjölk sedan lång tid tillbaka, men jag ville ändå forska lite i om det har någon betydelse. Här följer en litet urklipp samt en sammanfattning av det jag har kommit fram till:
"I mjölkproduktion som INTE är ekologisk utfodras korna ofta med koncentrerat protein från sojabönor som importeras från bl a Brasilien. Det handlar om ensidig odling av soja som odlas med hjälp av kemiska bekämpningsmedel. Av den sojan tillverkas sedan sojamjöl som framställs med hjälp av kemiska extraktionsmedel. Sådant sojamjöl får INTE ingå i ekologiskt foder. Däremot får ekologiskt odlad soja ingå, men på grund av kostnaden för den är det ovanligt att man ger sådant foder till kor."
(Den vill läsa mer kan gå hit).

Men hur mycket nyttigare är mjölken? Något som alla är överens om i den pågående fettdebatten, är att Omega3 är livsnödvändigt för oss. En ko som äter spannmål bildar inte Omega3, det gör däremot en ko som äter gräs! En ekologisk ko äter betydligt mer gräs än en icke ekologisk. Ekologisk mjölk innehåller därmed betydligt mer Omega3. Och en ekologisk ko rapar inte mer än en normal ko, läs ev. här.
(Vissa hävdar att kor som äter spannmål fiser mer än gräsbetande, tyvärr har jag inte hittat någon fakta som bekräftar detta).

Moderna kor producerar väldigt mycket mjölk. En ekologisk ko mjölkar i genomsnitt 8000 liter mjölk om året, en vanlig ko ungefär 1000 liter mer. Korna måste mjölka så mycket för att det skall löna sig för bonden.
Jag drar slutsatsen att mjölk är för billigt. Om man tycker den ekologiska mjölken är dyr så kan man dricka mindre men istället nyttigare mjölk, köpa ekologiska mejeriprodukter skippa dyra kosttillskott med Omega3.

Och om jag hade fått bestämma hade mer pengar gått till bonden och mindre till affären. Nu bestämmer jag ju inte så mycket här i världen, förutom att vi fortsätter att köpa ekologiska mjölkprodukter... 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar